Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Danh Sách Người Chơi Tích Cực Tham Gia Thử Nghiệm Game (Lần 1)

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thông Báo Tạm Dừng Thử Nghiệm

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Code Mới Và Tình Trạng Game

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Tổ Đội Đầu Tiên Diệt Thành Công Gà Chín Cựa
Patch nhỏ cho phiên bản 1.0.16.6