Hình ảnh cập nhật (giai đoạn phát triển) 19/4/2019 - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Hình ảnh cập nhật (giai đoạn phát triển) 19/4/2019


Phần thưởng xếp hạng hàng tuần và quà đăng nhập hàng ngày. 
Game cơ bản sắp hoàn thiện.