Thử nghiệm Alpha Test - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thử nghiệm Alpha Test

Thử nghiệm Alpha Test sẽ bắt đầu từ cuối tháng 4/2019.

Trong thời gian thử nghiệm, VNTK sẽ tiếp nhận và sửa chữa các lỗi được người chơi phát hiện, đồng thời lấy ý kiến đóng góp để game hoàn thiện hơn.

Mỗi lần thông báo lỗi hay đóng góp ý kiến các bạn sẽ nhận được vàng dùng để mua vật phẩm trong game. Vàng sẽ được tặng sau khi lỗi được xác nhận hoặc ý kiến của bạn được game tiếp thu.

Những người tích cực tham gia thử nghiệm sẽ được lưu tên, khi phiên bản chính thức ra mắt, các bạn sẽ được tặng nhiều loại quà đặc trưng. Một số bạn cũng sẽ được lựa chọn để thử nghiệm Close Beta.

Lưu ý là mọi dữ liệu sẽ bị xóa sau khi thử nghiệm kết thúc.

Các bạn báo lỗi hay góp ý ở đây: https://www.vietnamtruyenky.ga/p/bao-loi-gop-y.html