Tình trạng game ngày 30/4/2019 - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Tình trạng game ngày 30/4/2019

Tình trạng máy chủ:
- Máy chủ đã bớt lỗi, sau hotfix vào buổi sáng, từ buổi chiều đến tối không có lỗi mới.
- Một số người chơi báo lỗi đã được ghi nhận, game đang sửa chữa.

Về phần cập nhật sắp tới:
Các tính năng đơn giản đang được yêu cầu sẽ ưu tiên thêm vào trước:
- Chữ trên các ống máu, mana: Sẽ có option cho phép bạn muốn hiện hay không.
- Các ô phím nhanh sẽ được đánh số cho dễ nhận biết. 2 nút chuột khi chưa có kỹ năng cũng sẽ để chữ.
- Hồi thành phù sẽ được thêm vào gian hàng của NPC (thợ rèn, hiệu thuốc, hàng rong).
- Sửa lỗi tên gian hàng không thể gõ tiếng việt.
- Điều chỉnh lượng xu rơi và giá bán trang bị.
- Phần auto tự đánh sẽ bắt đầu phát triển trong vài ngày tới.

Hình ảnh minh họa