Cập Nhật Phiên Bản 1.0.12.6 - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Cập Nhật Phiên Bản 1.0.12.6

Các bạn tải bản patch 1.0.12.6 ở đây

Thông tin cập nhật:
- Sửa lỗi đăng nhập
- Sửa chi phí tạo bang hội.
- Sửa lỗi điểm may mắn, lượng xu rơi, kinh nghiệm bị về 0 khi gia nhập bang.
- Sửa lỗi thỉnh thoảng màn hình dịch chuyển xa khỏi nhân vật khi qua màn.
- Do thám giờ biết được người kia đang trang bị bao nhiêu món đồ bộ (set).
- Sửa thông báo bảo trì cho dễ hiểu hơn.
- Một số glitch khác.