Thông Báo Tạm Ngưng Máy Chủ Để Phát Triển Thêm - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thông Báo Tạm Ngưng Máy Chủ Để Phát Triển Thêm

Máy chủ Việt Nam Truyền Kỳ sẽ tạm thời dừng hoạt động một thời gian để điều chỉnh thêm. Khi nào mở lại sẽ có thông báo trên trang chủ và các trang cộng đồng.

Vấn đề và điều chỉnh như sau:
- Hiện nay, map quá nhỏ, bãi quái quá ít cho một game thế giới mở và cày cấp, dẫn đến tranh giành, pk và có lời lẽ không tốt với nhau.

Để khắc phục vấn đề trên chỉ còn cách là mình mở rộng map, tăng lượng quái hoặc mở thêm kênh cho từng map. Nhưng làm vậy thì máy chủ chịu tải không nổi, do máy chủ khá yếu.

Do vậy mình quyết định chuyển game về dạng map đóng chỉ có phó bản và phó bản tinh anh (dungeon và raid).

Khuyết điểm:
- Người thích game phong cách cũ sẽ thấy chán, do không pvp tự do nữa.

Ưu điểm:
- Lối chơi sẽ hiện đại hơn
- Kỹ năng sẽ dễ dùng hơn, phần kỹ năng sẽ được điều chỉnh vào thời gian tới, để đảm bảo đánh lan rộng hơn, loại bỏ các kỹ năng học cho có.
- Không mất thời gian chơi nhưng nhận được nhiều hơn. Do mỗi map đều có boss và rương nên lượng đồ nhận sẽ tăng nhiều lần. Bạn không cần treo cả ngày nữa.
- Không ai giành quái, boss của ai.
- Máy chủ sẽ được giảm tải.

Các công việc sẽ làm bao gồm:
- Chuyển đổi bản đồ, quái, kỹ năng về dạng mới.
- Các hoạt động cũ có thể bị xóa hoặc chuyển đổi về dạng mới để mọi người muốn vào lúc nào cũng được.
- Một số tính năng pvp sẽ tạm thời không dùng được. Sau này sẽ mở lại pvp dưới dạng khác.

Lời nói thêm:
- Là một người thích game phong cách cũ, thế giới mở, pk tự do. Việc chuyển đổi lối chơi của game là điều mình không mong muốn, nhưng đây là việc cần làm để đảm bảo game sống tốt hơn.