Bang Hội - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Bang Hội

Bang hội
- Đến gặp Bách Luyên Thuyên ở Sài Gòn, dùng 100 vạn xu (1M) và Sơn Hà Bí Tập để sáng lập bang hội.
- Mỗi ngày bang hội đều tốn một lượng phí nhỏ để duy trì. Phí tính dựa theo cấp bang hội và số lượng thành viên.
- Khi không đủ phí duy trì, bang hội sẽ tự động giải tán.

Quyền hạn:
- Bang Chủ: Thu nhận, trục xuất, đổi thông báo, nâng cấp kỹ năng, thay đổi chức vụ, giải tán bang hội, nhận thưởng xếp hạng.
- Phó Bang Chủ: Thu nhận, trục xuất, đổi thông báo, thay đổi chức vụ.
- Trưởng Lão:  Thu nhận, trục xuất, đổi thông báo.
- Đội Trưởng: Thu nhận.
- Thành viên: Không có quyền hạn
- Tập sự: Không có quyền hạn
*Phần tùy chỉnh quyền sẽ được cập nhật sau.

Cống hiến:
- Dùng 1 vạn xu trở lên để cống hiến cho bang hội. Cứ mỗi 1 vạn xu bạn sẽ nhận được 1 điểm cống hiến.
- Điểm cống hiến cũng có thể nhận được thông qua nhiệm vụ hàng ngày và các sự kiện game.

Cấp bang hội:
- Kinh nghiệm bang nhận được thông qua cống hiến của các thành viên. (Ngoại trừ cống hiến xu).
- Khi kinh nghiệm đạt đến giới hạn nhất định bang sẽ lên cấp, và nhận được 1 điểm kỹ năng bang.
- Cấp bang sẽ quyết định thứ hạng của bang trên bảng xếp hạng.

Kỹ nghệ bang hội:
- Bang hội có nhiều kỹ nghệ khác nhau và sẽ cập nhật thêm sau này.
- Tùy vào hướng của bang hội mà bạn chọn loại kỹ nghệ phù hợp.
- Mỗi lần nâng cấp tốn 1 điểm bang hội, hiện tại chưa cho phép tẩy điểm nên hãy nâng cẩn thận.
- Mọi thành viên đều nhận được lợi ích từ kỹ nghệ.