Boss - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Boss

Các loại boss lớn trong game:

Gà 9 Cựa

- Khu vực xuất hiện: Cánh Đồng Lúa
- Loại boss: Boss hoàng kim (thần thú).
- Thuộc tính: Hỏa, miễn dịch với thiêu đốt.
- Cấp độ đề nghị để tham chiến: 2x trở lên.
- Trang bị khuyên dùng: Kháng hỏa cao, giảm thời gian thiêu đốt.
- Khung giờ xuất hiện: Xem trong game.
- Vật phẩm rơi: Bộ trang bị cấp 1x, 2x. Đá cường hóa, các loại bảo vật, bí kíp...

Voi 9 Ngà

- Khu vực xuất hiện: Cao Nguyên
- Loại boss: Boss hoàng kim (thần thú).
- Thuộc tính: Lôi, miễn dịch với tê liệt.
- Cấp độ đề nghị để tham chiến: 3x trở lên.
- Khung giờ xuất hiện: Xem trong game.
- Vật phẩm rơi: Bộ trang bị cấp 2x, 3x. Đá cường hóa, các loại bảo vật, bí kíp...

Ngựa 9 Hồng Mao
- Khu vực xuất hiện: Điện Biên Phủ (dự kiến)
- Loại boss: Boss hoàng kim (thần thú).
- Thuộc tính: Chưa rõ.
- Cấp độ đề nghị để tham chiến: Chưa rõ
- Khung giờ xuất hiện: Chưa rõ
- Vật phẩm rơi: Chưa rõ

Thủy Tinh
- Khu vực xuất hiện: Chưa rõ
- Loại boss: Boss thần thoại.
- Thuộc tính: Thủy, miễn dịch với đóng băng, làm chậm. Sát thương hỏa phải chịu giảm một nửa,...
- Khung giờ xuất hiện: Chưa rõ
- Vật phẩm rơi: Chưa rõ