Các Bản Cập Nhật - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Các Bản Cập Nhật

Đây chỉ là bản cập nhật, nếu bạn chưa có game thì bạn phải tải full game ở đây 

Link tải: (Hiện tại không có bản cập nhật nào)

Thông tin: 
- Nâng cấp lên bản game mới nhất.
- Thông tin nâng cấp xem trên trang chủ.

Hướng dẫn patch: 
- Tải về, đặt vào thư mục chứa game, chọn override hoặc copy and replace để ghi đè lên file client cũ.

Lưu ý: 
- Nếu cập nhật game xong mà vào game bị lỗi thì bạn hãy tải lại bản game đầy đủ để chơi.