Game Không Hút Máu - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Game Không Hút Máu

Việt Nam Truyền Kỳ đề cao tính cân bằng game và hệ thống chơi lành mạnh. Game sẽ không xuất hiện những tính năng gây khó khăn cho quá trình chơi.

+ Trang bị, vật phẩm trong game hoàn toàn không có hạn sử dụng, một khi bạn nhận được nó sẽ tồn tại mãi mãi đến khi bạn vứt bỏ hay bán. Điều này khác với những game khác yêu cầu gia hạn trang bị.

+ Không có các trang bị quá mạnh, vượt quá mặt bằng chung. Game không để trang bị chênh lệch giữa các cấp quá nhiều, gây lạm phát sức mạnh, làm xuất hiện người chơi vô địch.

+ Chợ bảo vật không bán các loại vật phẩm ảnh hưởng nhiều đến game. Không bán các loại trang bị khủng trên chợ, các loại item hỗ trợ chỉ hỗ trợ rất ít.

+ Sự kiện game không ảnh hưởng tới vàng. Ngoài các sự kiện khuyến mãi, các sự kiện ingame đều không yêu cầu người chơi dùng vàng để tham gia.

+ Nhiều sự kiện tặng vàng miễn phí cho người chơi.

+ Vàng có thể nhận được từ một số tính năng game

+ Vàng có thể rơi ra từ một số loại boss.

+ Có các hệ thống pvp cân bằng, không yêu cầu trang bị (sẽ cập nhật sau).