Hệ Thống Trang Bị - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Hệ Thống Trang Bị

Trang bị:
Trang bị là vật phẩm có thuộc tính, bạn có thể trang bị cho nhân vật. Trang bị thường rơi ra từ quái vật và có thuộc tính ngẫu nhiên. Tùy vào may mắn bạn có thể nhận được các dòng thuộc tính khác nhau.

Độ hiếm của trang bị:
- Bình thường: Rơi ra từ các loại quái vật hoặc được bán trong cửa hàng.
- Quý Hiếm: Rơi ra từ các loại quái vật, mini boss.
- Cực Phẩm: Trang bị cường hóa cao, hoặc các loại vật phẩm hiếm khác có thể rơi ra từ boss
- Truyền Thuyết: Trang bị bộ, thường rơi ra từ các loại boss hoàng kim nguồn gốc từ truyền thuyết, thần thoại. Khi mặc đủ bộ sẽ cộng thêm nhiều thuộc tính hiếm.
Thần Thoại: Trang bị thường rơi ra từ các loại boss lớn có nguồn gốc từ các câu chuyện cổ tích. Loại trang bị này thường có các thuộc tính mà các loại trang bị khác không thể có.

Cường hóa trang bị:
- Trang bị có thể cường hóa để nâng cao năng lực, cấp cường hóa cao nhất là 10.
- Mỗi loại trang bị sẽ được nâng cao một chỉ số đặc trưng khi tăng cấp cường hóa.
- Cấp cường hóa càng cao, tỷ lệ thành công càng thấp. Từ cấp 4 trở lên trang bị có thể bị giảm cấp, từ cấp 7 trở lên trang bị có thể bị phá hủy.

Hướng dẫn liên quan đến chỉ số trang bị:
Bấm vào đây để xem cách tính sát thương cơ bản
Bấm vào đây để xem hướng dẫn về thuộc tính nhân vật.