Hướng Dẫn Sơ Cấp - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Hướng Dẫn Sơ Cấp

Từ cấp 10 trở lên nhiều tính năng mới sẽ mở ra cho bạn: Nghề nghiệp, hoạt động hàng ngày, nhiệm vụ hàng ngày, ...

Nghề nghiệp: (bạn có thể xem các nghề ở đây)
Bạn có thể chọn nghề tùy theo sở thích của mình, mỗi nghề có một đặc trưng riêng.

Nếu bạn thích đơn giản thì nên chọn các nghề tấn công hoàn toàn bằng kỹ năng vật lý như Võ Sĩ. Nếu bạn thích sự phong phú thì chọn nghề có kỹ năng nguyên tố như Tu Sĩ.

Kỹ năng của võ sĩ thường thuần vật lý, nên sát thương dễ tính, chỉ cần vũ khí công mạnh là sát thương sẽ cao.

Kỹ năng của tu sĩ thì phức tạp hơn, do có nguyên tố. Bạn phải tìm vũ khí hoặc trang bị có nguyên tố phù hợp với kỹ năng thì sát thương mới đạt đỉnh.

Ngoài ra các bạn nên biết, các kỹ năng nghề nghiệp cấp thấp thường rất dở hơi do phạm vi hẹp. Bạn không nên dùng nó để luyện cấp. Hãy tìm đến người bán hàng rong mua kỹ năng thuần nội công hay ngoại công để đánh.

Kỹ năng nghề nghiệp bắt đầu đánh phạm vi lớn ở cấp 50, lúc này bạn có thể dùng nó để luyện cấp, pk.

Các tính năng:
- Nhiệm vụ hàng ngày (bạn xem ở đây)
- Thí luyện (bạn xem ở đây)
- Tỷ võ (bạn xem ở đây)