Hướng Phát Triển Game - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Hướng Phát Triển Game

Công việc hiện tại: (Sau khi hoàn thành sẽ  được cập nhật ở bản tiếp theo).

- Hiện tại nhiều lỗi phát sinh ở client lẫn server nên mình tập trung sửa trước, phần tính năng mới sẽ tạm ngưng.
- Máy chủ sẽ được sửa trước để tránh các lỗi gây sập server, sau đó sẽ từng bước sửa client.

- Thêm nhiều bậc potions mới (1000, 2500, 5000), các loại potion lớn sẽ yêu cầu cấp độ sử dụng. (đang thực hiện)
- Thú cưỡi cấp 30 (voi).
- Thêm tính năng phó bản: Thạch Sanh - Trằn Tinh.
- Thêm loại trang bị với độ hiếm mới, với dòng thuộc tính unique.
- Thêm điều chỉnh độ tối khung chat.
- Sửa giới hạn đăng nhập tính theo máy thay vì địa chỉ IP như hiện tại.
- Thêm nhiều trang bị phụ.
- Thêm tính năng đá tài khoản khi đăng nhập trùng
- Sửa lỗi liên quan đến nhặt item khiến client gửi nhầm thông tin tới server. (cần kiểm tra)

Các tính năng tiếp tục phát triển thêm dần:
- Mở rộng thêm nhiều màn chơi, quái vật mới.
- Thêm mới và cần bằng kỹ năng.
- Sửa hiệu ứng và phạm vi một số kỹ năng cấp cao.
- Kỹ năng cấp thấp khi luyện lên cấp cao sẽ tăng phụ trợ cho các kỹ năng cấp cao.

Các tính năng dự định sẽ phát triển về sau:
- Phó bản: Phó bản đầu tiên là Xà Tinh (Thạch Sanh) cấp độ 20.
- Thêm nhiều loại thú cưỡi, bao gồm 1 loạt thú cưỡi đặc biệt: Voi của hai bà Trưng, rùa Kim Quy, ngựa sắt thánh Gióng.
- Emoji cho chat (không ưu tiên).
- Thương hội: Đi buôn giữa các thành thị. Dự kiến mở khi có từ 2 thành trở lên.
- Chiến trường. Phát triển khi game đông người chơi hơn, cần chiến trường lớn hơn.
- Vượt tháp theo tầng (không ưu tiên).
- Kết hôn
- Tính năng trồng trọt chăn nuôi.
- Tính năng Thiên Hướng: Cho phép tạo-phối thuộc tính nhân vật theo ý muốn.
- Các hoạt động bảo vệ thành.

Bạn có thể gợi ý tính năng hoặc thông báo lỗi ở đây