Lộ Trình - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Lộ Trình

Alpha Test (đang ở giai đoạn này)

Hiện game đang ở giai đoạn Alpha Test, Game sẽ cố gắng sửa các lỗi các bạn phát hiện đồng thời ghi nhận đóng góp để phát triển thêm.

Thời gian dự kiến: 4/2019 -

Trong giai đoạn này:
- Các lỗi các bạn tìm ra sẽ được ghi nhận và sửa chữa.
- Nhận đóng góp về tính năng, gameplay,...
- Các lần báo lỗi hay đóng góp đều sẽ nhận được vàng sau khi xác nhận.
- Bảng xếp hạng và những người tích cực tham gia thử nghiệm sẽ được lưu trữ, sau khi game chính thức mở sẽ có quà đặc biệt cho các bạn.
- Toàn bộ dữ liệu sẽ bị reset trước khi chuyển qua giai đoạn tiếp theo.


Close Beta

Chỉ những người được chọn đặc biệt ở Alpha Test mới có thể tham gia vào giai đoạn này. Các phần thử nghiệm sẽ được giữ kín.

Thời gian dự kiến: 2019 -

Trong giai đoạn này:
- Người chơi sẽ được trải nghiệm một số tính năng không giới hạn.
- Toàn bộ dữ liệu sẽ bị reset trước khi chuyển qua giai đoạn tiếp theo.

Open Beta

Giai đoạn chuẩn bị mở chính thức

Thời gian dự kiến: 2019 -

Trong giai đoạn này:
- Bắt đầu có thể chơi như chính thức
- Dữ liệu game sẽ không reset (nếu không có lỗi nghiêm trọng).