Nghề Nghiệp - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Nghề Nghiệp

Khi đạt đến cấp độ 10 bạn sẽ được phép chọn nghề nghiệp. Mỗi nghề đều kỹ năng riêng, hãy lựa chọn cho kỹ vì bạn không thể thay đổi sau này.

Hiện tại Việt Nam Truyền Kỳ có 5 nghề cơ bản, sau này game sẽ mở rộng thêm và có nhiều nghề ẩn.

Tu Sĩ Phật Giáo
- Kỹ năng thiên về hỏa sát (nội công), có các kỹ năng tăng sinh lực, phục hồi sinh lực. Phạm vi tấn công rộng.
- Vũ khí chủ yếu: Pháp trượng (huyền trượng).


Tu Sĩ Cơ Đốc Giáo
- Kỹ năng thiên về băng sát (nội công), có kỹ năng phục hồi nội lực. Phạm vi tấn công rộng.
- Vũ khí chủ yếu: Pháp chỉ (đũa phép).Tu Sĩ Cao Đài
- Kỹ năng thiên về lôi sát (nội công), có nhiều kỹ năng kháng. Phạm vi tấn công rất rộng.
- Vũ khí chủ yếu: Pháp bút (bút phép).Võ Sĩ Bình Định
- Kỹ năng thiên về vật lý (ngoại công). Kỹ năng tấn công với nhiều loại binh khí khác nhau, phạm vi tấn công vừa phải.
- Vũ khí chủ yếu: Toàn bộ các loại binh khí.Võ Sĩ Bắc Hà
- Kỹ năng thiên về vật lý (ngoại công). Kỹ năng tấn công quyền pháp, sát thương cao, phạm vi nhỏ. Đánh có thể gây choáng
- Vũ khí chủ yếu: Hộ Uyển.