Nhiệm Vụ Hàng Ngày - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Nhiệm Vụ Hàng Ngày

Nhiệm vụ hàng ngày là nhiệm vụ tuần hoàn, mỗi ngày bạn được nhận 5 lần. Đến gặp Trần Lam (110, 160) ở Thành Sài Gòn để tiếp nhận.

Trần Lam (110, 160)

Điều kiện tiếp nhận:
- Cấp độ từ 10 trở lên.
- Không PK.

Nhiệm vụ:
- Nhiệm vụ được giao hoàn toàn ngẫu nhiên.
- Mỗi lần nhiệm vụ sẽ yêu cầu thu thập một loại vật phẩm hoặc tiêu diệt quái vật với số lượng nhất định.
- Sau khi đầy đủ yêu cầu, hãy quay về NPC giao nhiệm vụ để nhận thưởng.
- Bạn được phép hủy nhiệm vụ. Sau khi hủy, nhiệm vụ khác sẽ được giao.

Phần thưởng:
- Danh vọng theo cấp độ.
- Kinh nghiệm theo cấp độ.
- Xu theo cấp độ.
- Điểm tu luyện và cống hiến bang hội.

Hướng dẫn:
- Vật phẩm thu thập bạn có thể mua từ NPC ở các bản đồ luyện cấp. VD NPC nông dân ở Cánh Đồng bán bao thóc và bao nấm.