Phím Và Câu Lệnh - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Phím Và Câu Lệnh

Các phím bấm
Tab: Dịch chuyển qua map
Enter: Chat
Space: Lụm đồ xung quanh
Shift: Giữ sau đó bấm vào vật phẩm để tách.
~ : Bật bảng điều chỉnh tự động
A: Tự động đánh

F1: Hướng dẫn
F2: Trang bị
F3: Hành trang
F4: Kỹ năng
F5: Hảo hữu
F6: Bang hội
F7: Tổ đội
F8: Nhiệm vụ
F9: Đổi phe
F10: Hoạt động, sự kiện.
F11, Esc: Menu
F12: Chợ bảo vật

Câu Lệnh
Chat mật: Tên người nhận: lời nhắn