Thuộc Tính Nhân Vật - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Thuộc Tính Nhân Vật

Các chỉ số cơ bản:
- Sinh lực: Còn gọi là máu, khi bạn hết sinh lực bạn sẽ chết.
- Nội lực: Để dùng các loại kỹ năng.
- Thể lực: Hiện tại chỉ dùng trong việc trò chuyện trên kênh thế giới và lên xuống ngựa. Sau này sẽ dùng trong các kỹ năng sống.

- Ngoại công: Công vật lý, ngoại công càng cao, sát thương vật lý càng cao.
- Nội công: Công phép thuật, nội công càng cao, sát thương phép càng cao.
- Ngoại phòng: Để phòng thủ đối với sát thương vật lý (tối đa 80-100%).
- Nội phòng: Để phòng thủ đối với sát thương phép. (tối đa 80-100%).

- Hỏa sát, băng sát, lôi sát, độc sát: Các loại sát thương nguyên tố, cần có kỹ năng nguyên tố để phát huy hiệu quả.
- Kháng hỏa, kháng băng, kháng lôi, kháng độc: Kháng các loại sát thương nguyên tố (kháng tối đa 75%).

- Phục hồi sinh lực, phục hồi nội lực: Mỗi 5 giây phục hồi một lần theo chỉ số.

- Hút sinh lực: Sát thương chính gây ra từ lần đánh đó sẽ chuyển vào sinh lực của nhân vật theo tỷ lệ.
- Hút nội lực: Sát thương chính gây ra từ lần đánh đó sẽ chuyển vào nội lực của nhân vật theo tỷ lệ.

- Tốc độ di chuyển: Tăng tốc độ di chuyển của nhân vật.
- Tốc độ đánh: Tăng tốc độ đánh, và giảm cooldown của kỹ năng.
- Bạo kích: Kích hoạt theo tỷ lệ,  nhân đôi sát thương ở lần đánh đó.
- Phản đòn: Ở mọi lần bị trúng thương, phản hồi lại sát thương chính theo tỷ lệ.
- Xuyên giáp: Kích hoạt theo tỷ lệ, bỏ qua toàn bộ phòng thủ, kháng tính của đối phương và gây ra sát thương đối đa ở lần đánh đó.
- Chuyển hóa sát thương: Ở mọi lần bị trúng thương, một phần sát thương sẽ chuyển vào nội lực theo tỷ lệ.
- Hấp thụ sát thương: Ở mọi lần bị trúng thương, một phần sát thương sẽ chuyển vào sinh lực theo tỷ lệ.

- Thời gian thiêu đốt, đóng băng, làm chậm, tê liệt, trúng độc: Giảm thời gian bị các trạng thái bất lợi theo tỷ lệ.

- Kinh nghiệm từ quái vật: Tăng tỷ lệ kinh nghiệm nhận được sau khi diệt quái vật.
- May mắn: Tăng tỷ lệ rơi đồ từ quái vật.
- Lượng xu: Tăng lượng xu rơi từ quái vật theo tỷ lệ.

- Kỹ năng vốn có cộng (x) cấp: Tăng toàn bộ kỹ năng đã học tăng thêm (x) cấp.